Διαθέσιμες θέσεις για κρατήσεις σεζόν

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι από το Σάββατο 16/04 από 10:00 έως 6:00 η reception θα είναι ανοιχτή για κρατήσεις.
Επίσης οι θέσεις Α για σεζόν φέτος είναι οι ακόλουθες:
G 1-22
Χ.Π 1-42
Β 37,39,42
Τ1
Α 19 & 20 
Γ.Π 36, 38, 39, 40, 42 
Η 12 & 13

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι από το Σάββατο 16/04 από 10:00 έως 6:00 η reception θα είναι ανοιχτή για κρατήσεις.

Επίσης οι θέσεις Α για σεζόν φέτος είναι οι ακόλουθες:

  • G 1-22
  • Χ.Π 1-42
  • Β 37,39,42
  • Τ1
  • Α 19 & 20 
  • Γ.Π 36, 38, 39, 40, 42 
  • Η 12 & 13